/

A empresa, IDi Creative, naceu en Galicia co objetivo principal de investigar, desenvolver e innovar contidos e recursos tecnolóxicos relacionados coa educación.