/

A Asociación Galega de Dislexia é unha organización sen ánimo de lucro, integrada por pais/nais e demais persoas sensibilizadas co problema da dislexia.