Misión e filosofía

/

mision

 

A misión dunha consultora como Multimedia Galinova SL é brindar ós clientes servizos integrais de comunicación.

O respecto e a confianza dun cliente gáñase día a día, demostrando con esforzo e traballo duro resultados satisfactiorios para os intereses da empresa ou persoa que require os nosos servizos.

Por que é necesario facer comunicación empresarial?

Non hai unha única resposta ás necesidades de comunicación para dar a coñecer un produto ou servizo. O que existe son mensaxes relevantes, interesantes e novidosas, dirixidas a un obxectivo de audiencia correcto e no momento preciso.

O trato que facemos é sempre persoal e directo. Falamos cos directivos das empresas para coñecer os obxectivos da comunicación da empresa.

Temos unha ampla experiencia, avalada polos anos e os resultados óptimos de cada unha das accións que abordamos. Sabemos qué queren os medios de comunicación.

Simplificamos as mensaxes e asesoramos ás empresas para que a súa imaxe sexa a máis axeitada en cada momento.

Invertir en comunicación é rendible se se sabe escoller ó compañeiro axeitado

A comunicación nunca é un gasto, é un investimento e, por iso, escoller ben quen levará o leme da comunicación dun evento ou da súa empresa é o que convirte o investimento que realiza en comunicación nunha aposta rendible.

Por iso, cando abordamos un traballo cumplimos cos seguintes retos:

  • Coñecemos o mercado, o produto e o cliente.
  • Realizamos unha análise dos problemas que afronta a empresa e as oportunidades que se lle presentan.
  • Elaboramos un plan dirixido a conseguir obxectivos concretos e sempre razoables.